Razširjeni program – RaP

Poskus uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli (20182021)

Na naši šoli bo v šolskih letih 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021 potekal poskus uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli.
Temeljno načelo poskusa je vsem učencem omogočiti zdrav in celostni osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam. Razširjeni program dopušča bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci, kar pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev obveznega in razširjenega programa.

Poskus zajema:

 • uvajanje prvega tujega jezika (angleščine) kot obveznega predmeta v 1. razred
 • uvajanje drugega tujega jezika (nemščine) kot obveznega predmeta v 7., 8. in 9. razred
 • uvajanje in preizkušanje vsebinskih sklopov v okviru razširjenega programa:
  • gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje
  • kultura in tradicija
  • druge vsebine in dejavnosti, ki so povezane z življenjem in delovanjem osnovne šole
 • preizkušanje modelov razširjenega programa
 • pripravo in preizkušanje modela programskega financiranja razširjenega programa.

Razširjeni program zajema vse dejavnosti, ki potekajo poleg obveznega programa, in sicer so to:

 • dopolnilni in dodatni pouk
 • individualna in skupinska dodatna pomoč
 • jutranje varstvo
 • podaljšano bivanje
 • interesne dejavnosti
 • priprave na tekmovanja
 • neobvezni izbirni predmeti
 • kolesarski izpit

Vse dosedanje dejavnosti in oblike dela bomo ohranili in vključili v zgornje vsebinske sklope. Shema izvajanja se spremeni oz. prilagodi, vključene bodo tudi nove vsebine in ponujene vsem učencem na šoli.

Interesne dejavnosti

Šola ponuja interesne dejavnosti, ki se bodo lahko odvijale kontinuirano čez celo šolsko leto ali strnjeno v določenem šolskem obdobju. Potekale bodo v jutranjem varstvu, po pouku obveznih predmetov oz. v podaljšanem bivanju.

Opis dejavnosti

Urniki 

1.–3. razred

4.–5. razred

6.–9. razred

(Skupno 1.778 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost