Skoči na glavno vsebino

Prehrana

Na šoli storitev šolske prehrane izvaja naša šola, ki pripravlja malice in OŠ Antona Žnideršiča, ki nam pripravlja in dnevno dovaža kosilo. Pri pripravi jedilnikov sodeluje Nina Močilnikar Sedmak, organizator prehrane. Obroki so pripravljeni v skladu z normativi in priporočili stroke. Kuhinjo vodi kuharica Jožica Tomšič.
Učenci se lahko naročijo na naslednje obroke: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Na dopoldansko malico naj se naročijo vsi učenci, saj je z vidika ustreznega prehranjevanja učencev nujen obrok v času pouka.
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, saj le redno plačevanje stroškov zagotavlja nemoteno poslovanje šole. Subvencioniranje prehrane urejajo starši na Centru za socialno delo.

  • Malica

Učenci 1. triade bodo malicali po prvi šolski uri, vsi ostali pa po drugi šolski uri v učilnicah, kjer so imeli drugo uro pouk. Pri malici dežurajo vsi učitelji, ki so imeli pouk drugo šolsko uro. Učenci 1. razreda imajo ob 11. uri tudi sadno malico.
Cena malice je 0,90 €.

  • Kosilo

Kosilo se deli od 11.55 do 13.05 v jedilnici.
Cena kosila je 2,75 €.

  • Popoldanska malica

Učenci se lahko naročijo tudi na popoldansko malico, ki jo vsak dan od 13.00 naprej vzamejo v jedilnici.
Cena popoldanske malice je 0,90 €.

Prijava in odjava šolske prehrane

Prehrano za naslednji dan lahko odjavite na tel. št. tajništva šole (05 7110 380) vsak delovni dan med 7. in 8. ter med 12. in 13. uro oziroma na elektronski naslov prehrana@os-dk.si.


SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

S 1. 2. 2017 je stopil v veljavo Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ugodneje subvencionira šolska kosila.
Pred novim šolskim letom staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bomo za dodelitev subvencije upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
Kriteriji za dodelitev brezplačne malice ostajajo enaki že nekaj let, kriteriji za dodelitev subvencije kosila pa so spremenjeni.

Do subvencije malice v višini cene malice so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na šolsko prehrano in pri katerih mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega  53 % neto povprečne plače v RS.

Do subvencije kosila v višini cene kosila so upravičeni tisti učenci, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36% neto povprečne plače v RS.

Pravila šolske prehrane

Related Images:

(Skupno 1.917 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost