Skoči na glavno vsebino

Erasmus+

MEDNARODNI, NACIONALNI IN ŠOLSKI PROJEKTI ERASMUS+ (UKREP K1)

ERASMUS MEDNARODNI PROJEKT UKREP K1 NA OSNOVNI ŠOLI DRAGOTINA KETTEJA

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Slednji lahko v tujini poučujejo, se izobražujejo in usposabljajo, lahko se udeležijo študijskega obiska. Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma. Poleg neposrednih vplivov na posameznike pa naj bi aktivnosti znotraj projektov prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike tudi znotraj sodelujočih institucij oz. organizacij ter nenazadnje tudi inovacije in prenovo samih sistemov izobraževanja.

Projekt AKtivni otroCI? JA! je prvi korak OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica na pot Erasmus+. Ker se nahajamo na razvojno bolj zaprtem območju, je projekt priložnost za spoznavanje področij, ki odpirajo vrata v svet. Izhajamo iz potreb šole po povečanju aktivnosti učencev, saj jih želimo opolnomočiti za načrtovanje lastnega učnega procesa in naučiti prevzemati odgovornosti za svoje znanje, intelektualni in socialni razvoj. Projekt izhaja iz potreb po uvajanju inovativnih pristopov in metod poučevanja za povečanje trajnosti znanj, za vseživljenjsko učenje ter povečanja psihofizičnega zdravja učencev in strokovnih delavcev. Do sedaj pridobljena znanja učiteljev niso več dovolj za doseganje zastavljenih

ciljev, saj so pri delu z učenci nujno potrebne nove metode in pristopi ter stalno strokovno izpopolnjevanje. Okrepiti je treba tudi odnose znotraj kolektiva, z lokalno skupnostjo, strokovnimi delavci in šolami v širšem, mednarodnem okolju. S temi cilji smo se odločili poiskati ustrezne strukturirane tečaje, vsebinsko usmerjene na kritično razmišljanje in reševanje problemskih situacij, na aktivno učenje in medpredmetno povezovanje, na metodo obrnjene učilnice, na sprostitvene tehnike, meditacijo, jogo, čuječnost, na učence v svetu socialnih omrežij ter na inkluzijo učencev s posebnimi potrebami, učencev priseljencev ter metode dela z učenci s primanjkljaji. Kot ena od sedmih šol v regiji, imamo omejena sredstva za delovanje. Zato so mednarodno usmerjeni projekti, podprti s sredstvi EU, za nas odlična priložnost za napredek in ohranjanje koraka s sodobnimi usmeritvami in razvojem družbe.

V projektu šola prijavlja devet mobilnosti usmerjenih v aktivni pouk.

Načrtovane aktivnosti obsegajo udeležbo na izobraževanjih v tujini ter kasnejšo diseminacijo med kolege, učence ter v medije. Pridobljene veščine in izkušnje bomo preko predstavitev dobrih praks in spoznanj sestankih in konferencah integrirali v prihodnji strateški razvoj. V skladu z evropskim razvojnim načrtom bomo naslednjih nekaj let namenili dvigu kakovosti poučevanja in uvajanja inovacij, različnih metod in strategij aktivnega pouka (pouk brez učbenika, delovnega zvezka, metoda obrnjene učilnice, aktivni odmori …).

Vseskozi bomo zasledovali cilj podajanja znanj in dela z učenci za učinkovito delovanje v svetu globalizacije in enakopravno vključevanje v sodobno družbo. Z mobilnostjo bodo učitelji bogatejši z znanji in načrti za nadaljnje delo v prostoru EU.

Korak za korakom bo šola nadgradila obstoječo pedagoško prakso in postala sodobnejša, saj bo svojim učencem ponudila kvalitetnejše izobraževanje.

Šolska koordinatorica projekta: Anja Frank

Related Images:

(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost