Skoči na glavno vsebino

Razširjeni program – RaP

Poskus uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli (2018—2023)

Šola je peto šolsko leto vključena v Poskus uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa (skrajšano RaP). Program je bil namreč podaljšan še za dve šolski leti (torej do avgusta 2023).

Temeljno načelo poskusa je vsem učencem omogočiti zdrav in celostni osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam. RaP dopušča bolj poglobljeno spoznavanje učencev ter prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci šole in učenci, kar pomembno pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev obveznega in razširjenega programa.

Poskus obsega:

 • uvajanje prvega tujega jezika (angleščine) kot obveznega predmeta v 1. razred,
 • uvajanje drugega tujega jezika (nemščine) kot obveznega predmeta v 7., 8. in 9. razred,
 • pripravo in preizkušanje modela programskega financiranja razširjenega programa,
 • uvajanje in preizkušanje naslednjih vsebinskih sklopov v okviru razširjenega programa:

         a) GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE: šola ima namenjene dodatne ure za športno dejavnost. V ta sklop spadata tudi prehranjevanje ter skrb za zdravje in varnost. Vključeni so tudi učenci od 6. do 9. razreda.

         b) KULTURA IN TRADICIJA: vključuje dodatne vsebine iz kulture, umetnosti, dediščine, kulture sobivanja in pa tuje jezike.

         c) DRUGE VSEBINE IN DEJAVNOSTI, ki so povezane z življenjem in delovanjem osnovne šole, torej samostojno in sodelovalno učenje, igra in samostojno načrtovanje prostega čas ter medvrstniško/medgeneracijsko/mednarodno sodelovanje.

Razširjeni program zajema vse dejavnosti, ki potekajo poleg obveznega programa, in sicer so to:

 • znam več kot dodatno učenje za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dodatno razlago snovi in pomoč učitelja, pa je namenjena dejavnost zmorem več (prejšnja dopolnilni in dodatni pouk),
 • individualna in skupinska dodatna pomoč,
 • šolsko jutranje življenje, ki poteka v času med 6.00 in 7.30 (prejšnje jutranje varstvo),
 • dejavnosti po obveznem programu (prejšnje podaljšano bivanje),
 • izbirne vsebine, ki jih šola ponuja, se lahko odvijajo kontinuirano čez celo šolsko leto ali strnjeno v določenem šolskem obdobju. Potekajo v jutranjem varstvu, po pouku obveznih predmetov oziroma v podaljšanem bivanju (prejšnje interesne dejavnosti),
 • priprave na tekmovanja iz znanja in športna tekmovanja,
 • neobvezni izbirni predmeti,
 • kolesarski izpit,
 • aktivni vozači (prejšnje varstvo vozačev, ki poteka od 11.55 do 15.00 za učence 3. triletja).

Vse dosedanje dejavnosti ter oblike dela smo ohranili in vključili v zgornje vsebinske sklope. Shema izvajanja se prilagaja. Vključujejo se tudi nove vsebine, ki so ponujene vsem učencem na šoli. Učenci se v jutranjem in popoldanskem terminu (po obveznem delu pouka) vključijo v shemo razširjenega programa z možnostjo izbora svojih področij iz vseh treh vsebinskih sklopov, ki jih ponuja šola.

 

 

 

 

 

 

 

Related Images:

(Skupno 2.105 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost